SEGAF Nyhedsbrev
November 2020
SEGAF Vinter Tour
Resultatet på Lyngbygaard!
Tilmelding Ledreborg
DGU-SEGAF møde
Turnerings oversigt 2021!

SEGAF Vinter-Tour, Lyngbygaard

Til dette nye tiltag i SEGAF - en såkaldt Vinter-Tour -, havde 34 spillere meldt sig til start, til denne første afdeling i Vest. Vinter-Tour Øst startede allerede sidste sæson, og genoptages på Furesø allerede næste weekend.

Denne forgangne weekend var det så første gang i Vest, der blev gennemført en Vinter-Tour afdeling.

Den flotte efterårsdag startede dog meget tåget og usigtbart, og starten måtte udskydes.

De oprindeligt planlagte 27 hullers match måtte reduceres til 18 huller, for at sikre alle kunne gennemføre inden mørkets frembrud.

Men sikken en flot dag i solskin store dele af runden, på en flot bane som stod flot årstiden taget i betragtning.

Vinderne blev:

Bedste brutto resultat

  1. Carsten Brandt
  2. Kent Tonnesen
  3. Jan Knudsen

Bedste netto resultat

  1. Henrik Daugård
  2. Claus Gregers Petersen
  3. Robert Larsen

Det er formentlig ikke sidste gang, SEGAF afvikler turnering på Lyngbygaard, kun små 10 km udenfor Århus.

Århus den 1-11-2020
Torben Jørgensen.

SEGAF Vinter-Tour, Furesø

Den 1. turnering i Øst under SEGAF Vinter-Tour afvikles
den 7. november på Furesø's bane.
Et overvældende antal på 52 spillere har tilmeldt sig, så selv en udvidelse fra 39 til 45 pladser var ikke nok til at rumme alle. Men turneringsledelsen har tryllet og derved fået alle 52 tilmeldte med.
Også denne turnering går over 27 huller, og for at nå i mål inden mørket sænker sig, så går starten allerede kl. 7.20!

Obs! Husk elektronisk score indberetning!

SEGAF Vinter-Tour, Ledreborg

Såvel lørdag den 14. og søndag den 22. november fortsætter SEGAF Vinter-Tour med turneringer på Ledreborg Palace Golf.
Konseptet er det samme, velkendte med 18 hullers slagspil, med en brutto- og en nettorække, og præmie til de 3 bedste i hver række.
Den enkelte spiller kan dog kun vinde præmie i én række.

Ledreborg 
vil omlægge teestederne til bla. en 59, en 54 og en 47 bane, og de ser gerne at vi tester formatet. Dvs. seniorer/veteraner herrer vil komme til at spille fra 59, superveteraner herrer fra 54 og damer fra 47!
Der er i skrivende stund kun 4 ledige pladser tilbage den 14., men indtil nu er der kun 6, der har tilmeldt sig til den 22., dvs. 33 ledige pladser.

Vil du tilmelde dig den 14. klik her!
Vil du tilmelde dig den 22. klik her!

Bemærk det specialtilbud som Ledreborg tilbyder SEGAF medlemmer: 10-turs greenfee klippekort for 3500,- kr.
Kortet kan anvendes i forbindelse med Vinter- og Forårs-Tour.

DGU-SEGAF møde

Medio oktober mødtes bestyrelsen, repræsenteret ved Henrik B. Johansen, Peter Fl. Adolph og Lars Remvig med DGU, repræsenteret ved Jonas Meyer, Claus Mølholm og Thomas Hartwich, mhp. en evaluering af den forløbne sæson, og drøftelser af mulige tiltag i den nye sæson, bl.a. på basis af inputs som vi havde modtaget fra Pauli Seerup.

Vi drøftede bl.a. oprettelse af en elite-75+ række, og DGU så positivt herpå det, dog med det forbehold at der skal være tilpas mange aktive 75+ årige. Indtil videre vil bedste 75+ årige i 70+ feltet modtage en præmie. Det blev dog præciseret at DGU's turneringer er for eliten.

I forlængelse af dette foreslog vi at omdøbe Senior 30+ Touren til Elite 30+ Touren.


Vi enedes også om, at der fremover skulle anvendes alders differentierede tee-steder på Senior 30+ Touren, sv.t. de anbefalinger som DGU allerede har for divisionsmatcherne.

Foreløbig 2021 Turnerings oversigt

SEGAF Forårs-Tour 1, Ledreborg Palace Golf, den 6. marts
SEGAF Forårs-Tour 2, Ledreborg Palace Golf, den 14. marts
SEGAF Forårs-Tour 3, Ledreborg Palace Golf, den 20.marts
SEGAF Open, (bane uafklaret), den 24.+25. april
Elite 30+ Tour 1: Barløsegaard, 1. + 2. maj
Divisions spil, 8.+9. maj
Elite 30+ Tour 2: Ikast Tullamore, 5.+6. juni
EM for veteraner og superveteraner, PGA Malmø, 10.-12. jumi
Divisions spil, 19.+20. juni
Elite 30+ Tour 3, Sydsjælland, 26.+27. juni
Danish Senior Open, Simons, 15.-17. juli
DM for veteraner og superveteraner, Kokkedal, 6.-8. august
Furesø Senior Open, 14.-15. august
Divisions spil, 21.+22. august
Divisions finalespil, Great Northern, 11.-12. september
Elite 30+ Tour Finale, Værebro, 25.-26. september

Elektronisk Scoreindberetning

Bemærk at vi nu indfører elektronisk scoreindberetning i forbindelse med SEGAF matcher.
Anvendes endnu ikke i DGU matcherne

Medlemsskab

Bestyrelsen har besluttet at alle indmeldelser fra og med
den 1. oktober også giver 2021 medlemsskab.
Sent for Free via MPZMail
Start sending beautiful campaigns in seconds.
Try MPZMail FREE